SOPO V JAPONSKÉM TISKU

ZÁVISLOST NA NĚMECKU, KTERÁ SE ŠÍŘÍ VÝCHODNÍ EVROPOU
DŮRAZ NA EKONOMICKÉ VÝHODY

Překlad článku uveřejněný v japonském tisku o ekonomické spolupráci v rámci východní Evropy, kde společnost Sopo byla uvedena jako příklad dobré praxe firmy úspěšně spolupracující s Německem.

Ve vesnici Modletice nacházející se mimo hlavní město České republiky Prahu, je továrna společnosti Sopo, která vyrábí cívky elektromotorů pro větrné elektrárny a pro domácí spotřebiče. V továrně, která vznikla z přestavěného státního kravína, pracovali zaměstnanci firmy svižně u svých pracovních stolů, na kterých se natáčejí cívky.

Firma Sopo vznikla v roce 1993, kdy v důsledku svržení komunistické vlády došlo k rozdělení Československa na Česko a Slovensko. Základem podnikání firmy byly opravy motorů, se kterými začal v garáži svého domu pan Vladimír Olmr (47), který vystudoval průmyslovou školu. Se současnými 150 zaměstnanci ve 3 provozech činil objem výroby v loňském roce 370 000 ks, obrat 12 000 000 Euro (1 400 000 000 JPY). 95% odběratelů je v Německu. Na začátku to bylo tak, že německé firmy tomuto podniku poskytly designérské výkresy, materiál a výrobní technologii a tento podnik pouze vyráběl podle instrukcí. Pan Olmr je v současnosti spokojený, neboť je považován za rovnocenného partnera, na nějž německá strana po technické stránce zcela spoléhá. Sdělil nám, že předpovídá nárůst poptávky a plánuje rozšíření služeb pro Německo.

Předtím, než byl v Evropě rozšířen diktátorský komunistický režim řízený Sovětským svazem, bylo Česko do konce druhé světové války okupováno nacistickým Německem.

Mezi Čechy přetrvávají i v současnosti protiněmecké pocity, ale v porevoluční Evropě se podnikatel pan Olmr naopak spojil s Německem.

Pan Vladimír Záklasník (35), zastávající post generálního manažera prodeje v české pobočce německé informační a komunikační společnosti T-Systems, zdůrazňuje, že nyní přichází doba, kdy se Češi postupně oprošťují od pocitu ostražitosti vůči Německu, který je v nich zakořeněn z minulosti.

Jan Macháček (47), publicista českého ekonomického časopisu Respekt, vysvětluje: „Vztahy mezi Českou republikou a Německem posilují. Přejímáme postoj Německa, které nepotlačuje ani kulturní, ani myšlenkové proudy.“ V podstatě to znamená, že Česko vítá posilování výhodných vztahů s Německem.

Při úpadku Eura se začalo mluvit o „silném Německu“, které má v Evropě značnou ekonomickou moc. Česko se přeneslo přes minulost a zvolilo posilování vztahů s Německem. I ostatní evropské země, které mají zkušenosti s okupací, prohlubují ekonomickou závislost na Německu i přes původní pocity ostražitosti vůči této zemi, stejně jako Česká republika.

Navzdory všem těmto pozůstatkům z minulosti je Německo největším obchodním partnerem Česka, obchod s ním tvoří 29% (rok 2010) z celkového objemu importu a exportu ve výši 22 5300 000 000 Euro (22 530 000 000 000 JPY). Stejně tak i v případě Polska zastává Německo 24% celkového objemu importu a exportu této země ve výši 286 200 000 000 Euro (cca 28 620 000 000 000 JPY). I v případě Maďarska a Slovenska je největším obchodním partnerem Německo.

Současná Východní Evropa jeví známky transformace pod vlivem působení Německa.

Toto byl pravděpodobně historicky první výrok polského ministra zahraničí na téma obchodních vztahů s Německem, proto si dovolím jej uvést: „To, že by Německo přestalo působit v mezinárodní společnosti, je více znepokojující než zvyšování jeho vlivu.“ Takto se vyjádřil polský ministr zahraničí Radoslaw Sykorski v listopadu loňského roku na berlínském sympóziu. Tato slova, kterými ministr zahraničí Polska, dříve protiněmecky zaměřeného, uznal vůdčí pozici „silného Německa“, jsou ve východní Evropě považována za historický výrok.

Naše historie

Ohlédněte se s námi zpět a připomeňte si důležité momenty v historii SKUPINY SOPO.

Čtěte dál

Vize a cíle

Strategie firmy v kostce. Seznamte se blíže s naší filozofií, způsobem myšlení a firemní kulturou.

Čtěte dál

Skupina SOPO

SOPO s.r.o. je členem skupiny SOPO, která je specialistou v oblasti navíjení.

Čtěte dál