Zalévání vinutí – nový trend v navíjení elektromotorů

"Každý elektrický motor je založen na principu vzájemné interakce magnetických polí statoru a rotoru, jejichž silové účinky se projevují vzájemným pohybem – zpravidla otáčením rotoru ve statoru. Požadavky na výkony elektromotorů se neustále zvyšují. Technologicky lze těmto požadavkům vyhovět použitím magnetických materiálů s velkou magnetickou indukcí a návrhem vinutí s co největším činitelem plnění. K zlepšení vlastností vinutí významným způsobem přispívá operace, při které se vyplní mezery mezi dráty zalévací hmotou. Výrobce vinutí, společnost SOPO, stejně jako dodavatel zalévacích hmot a zalévacích zařízení, firma SILENT-CZECH, mají v této oblasti bohaté zkušenosti, s nimiž seznamují čtenáře tohoto článku."

Celý článek na odbornecasopisy.cz si můžete přečíst ZDE.

Naše historie

Ohlédněte se s námi zpět a připomeňte si důležité momenty v historii SKUPINY SOPO.

Čtěte dál

Vize a cíle

Strategie firmy v kostce. Seznamte se blíže s naší filozofií, způsobem myšlení a firemní kulturou.

Čtěte dál

Skupina SOPO

SOPO s.r.o. je členem skupiny SOPO, která je specialistou v oblasti navíjení.

Čtěte dál